Děkujeme všem sponzorům, dárcům, dobrovolníkům a lidem, kteří s Purpurou spolupracují.Mgr. Magdaléna Holubová
(zakladatelka organizace Purpura, o.s.)