LUCIE (světlo)

 

Individuální podpora výtvarné tvorby Lucie Šešulkové

 

Lucie má originální a nezaměnitelný rukopis. Nejznámější jsou její kresby, které vznikají pomocí překreslování fotografií. Za nejcennější považuji Lucčinou volnou kresbu (bez předloh), která odráží její vnímání okolního světa a je jakousi výpovědí (sondou) ze světa autismu. Jsem přesvědčena o tom, že Lucie je talentovaná a její výtvarná tvorba si zasluhuje pozornost. Lucie je obdarována jedinečnou schopností vyjadřovat se kreslením, čímž se vymyká většině z nás, kdo kreslit neumí. Lucčiny kresby nesou osobní příběh, který je fascinující i znepokojující zároveň."

(Magdaléna Holubová, 2014)

 

Lucie je od roku 2009 součástí kreativního týmu Purpura a její kresby a ilustrace zdobí propagační materiály této organizace. Purpura uspořádala 13. prosince 2013 nultý ročník happeningu Lucie (světlo), který se konal v městském parku Dr. Edvarda Beneše v Kopřivnici s cílem představit široké veřejnosti výtvarnou tvorbu Lucie. Iniciátorkou a hlavní koordinátorkou akce je Magdaléna Holubová, která Lucii v kreslení podporuje od jejího dětství (od Lucčiných deseti let).

 

Od září 2014 je Lucie prvním zaměstnancem Purpury v pracovní pozici „kreslířka/ilustrátorka". Je správné, aby byla Lucie finančně odměněna za své kreslení po ukončení studia na střední škole. Přirozeně tak dochází k naplnění potřeby každého člověka dělat něco smysluplného a být užitečný.

 

Lucie nejraději kreslí v kavárnách, kde mají ty nejlepší čokoládové dorty!

 

Purpura řeší podmínky k založení výtvarného ateliéru a galerie s putovní kavárnou podporující výtvarnou tvorbu lidí s duševním onemocněním, s mentálním postižením a s autismem. Purpura za tímto účelem založila veřejnou sbírku s transparentním číslem účtu.

 

Transparentní číslo účtu: 107-6308870237/0100

 

Veřejná sbírka

 

Kreslířka/ilustrátorka: Lucie Šešulková

Výtvarná asistentka: Kamila Cejpková

Osobní asistence: Mgr. Blanka Šešulková

Odborný garant: Ian Wilson (The Art Coordinator, Hoffmann Foundation for Autism Day Services)

http://www.hoffmannfoundation.org.uk/art-centre

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Magdaléna Holubová

Mob. 774 956 824

holubova@purpura21.cz