Jiřina Mikulenková

Děkujeme paní Jiřině Mikulenkové z města Kopřivnice za zprostředkování výpůjčky Klubu seniorů v Kopřivnici a to každý pátek k poskytování neformální služby "Klub pro rodiče a děti: Čaj o páté". (Služba je určena rodinám dětí se zdravotním postižením.)