Impulz / Purpura vznikla v roce 2009 na základě potřeby začít šířit osvětu o kvalitě života rodiny vychovávající dítě s autismem. Impulzem pro zakladatele byla zkušenost, že děti s autismem jsou nepochopené, nepřijaté a ztracené samY v sobě nebo v komunitě, ve které žijí. Purpura ve svém prvním období (2009 - 2011) realizovala tři významné společensko-kulturní události pro širokou veřejnost (osvětové akce) s využitím netradičních a uměleckých prostředků (dobrovolnicky bez grantů a dotací).


 
Neviditelný
autismus
Mít autismus
neznamená být sám
Svět autismu.
Vstupte prosím.Impulz / konceptuální činností k šíření osvěty