2011
Neviditelný autismus | tvorba

Fotogalerie: Jakub Koťátko
Psané slovo: Magdaléna Holubová, Helena Tesařová


neviditelný a záhadný autismus
přijetí a láska
soukromí a intimita
potřeba pracovat
co dál